Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihovny -- katalogy -- portály -- metodické pomůcky

16. 10. 2017

Humanitní obory

Vědecké knihovny ČR -- výběr

=========================

 

KNAV

http://www.lib.cas.cz/online-katalogy/

 

Knihovna Filosofického ústavu Akademie věd ČR

http://knihovna.flu.cas.cz/cs/

 

 

web knihovny KKS FLÚ AV ČR:

http://www.ics.cas.cz/index.php/knihovna

 

STŘEDISKO LITERÁRNĚVĚDNÝCH INFORMACÍ ÚČL AV ČR, v.v.i.

http://www.ucl.cas.cz/cs/knihovna/elektronicky-katalog

 

Knihovna Ústavu řeckých a latinských studií

http://knihovna.ff.cuni.cz/?q=node/222

 

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR

http://www.arup.cas.cz/?cat=52

 

Knihovna Orientálního ústavu AV ČR

http://www.orient.cas.cz/knihovna/

 

Knihovna Masarykova ústavu AV ČR

http://www.mua.cas.cz/index.php/cs/knihovna

 

Knihovna Etnologického ústavu AV ČR

http://eu.avcr.cz/Knihovny/Praha/

 

Knihovna Historického ústavu AV ČR

http://www.hiu.cas.cz/cs/knihovny/knihovna-praha.ep/

 

 

Knihovna FF UK.

http://knihovna.ff.cuni.cz/

 

Seznam knihoven FF UK

http://knihovna.ff.cuni.cz/?q=node/162

 

Knihovna Divadelního ústavu

http://www.idu.cz/cs/knihovna-divadelniho-ustavu

 

 

Knihovna Evangelické teologické fakulty UK

http://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-1.html

 

Knihovna Husitské teologické fakulty UK

http://www.htf.cuni.cz/HTF-101.html

 

Knihovna Katolické teologické fakulty UK

http://www.ktf.cuni.cz/

 

Centrální katolická knihovna

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-36.html

 

Knihovna Jabok

http://knihovna.jabok.cz/knih.html

 

Knihovna Kardinála Berana

http://www.ikaros.cz/knihovna-kardinala-berana

 

 

Knihovna Národního muzea

http://www.nm.cz/Knihovna-NM/

 

Knihovna Památníku národního písemnictví

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2069-knihovna/

 

 

Národní knihovna ČR

www.nkp.cz ; http://www.nkp.cz/slovanska-knihovna

http://www.caslin.cz/odkazy/odkazy-na-dalsi-zajimave-zdroje/

 

Moravská zemská knihovna v Brně

www.mzk.cz ; https://vufind.mzk.cz/Search/Advanced

 

M U N I     BRNO

https://aleph.muni.cz/F

 

 

 

Vědecká knihovna v Olomouci

www.vkol.cz

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

www.svkkl.cz

 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

www.upm.cz

 

 

 

JIB

http://www.nkp.cz/portaly

 

CASLIN

Souborný katalog ČR    Knihy    Seriály

 

http://www.caslin.cz/odkazy/ceske-souborne-katalogy/

 

 

EDICE

Výpis knih v edici Loeb Classical Library - Harvard University Press
Chronologie antických autorů

 

 

 

 

 

 

 

KÓDOVNÍKY

https://ukb.kis3g.sk/gw_48_1_3/html/ukb-skp/sk/common_files/kody-j.html

 

https://ukb.kis3g.sk/gw_48_1_3/html/ukb-skp/sk/common_files/kody-k.html

 

http://www.caslin.cz/spoluprace/standardy/kody-roli-marc/view

 

CASLIN

http://www.caslin.cz/spoluprace/archiv/sprava-dat-souborneho-katalogu-cr/

 

 

SERIÁLY SLOVENSKO

https://ukb.kis3g.sk/cgi-bin/gw_48_1_3/chameleon

 

EZB SLOVENSKO

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UKB&colors=7&lang=en&notation=F